Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Promocji Eksportu zakończyła akredytację wykonawców usług dla MSP ukierunkowanych na rozwój eksportu (badania rynkowe, kojarzenie partnerów, promocja produktu, wyjazdy studialne, uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach)

Ofertę na świadczenie usług w Programie Promocji Eksportu można było składać w okresie realizacji Programu, nie później niż do 30 sierpnia 2002 r. Wyboru kandydatów dokonywała Komisja powołana przez PARP. W trakcie trwania akredytacji odbyło się siedem posiedzeń Komisji w dniu 05 grudnia 2001 r., 11 stycznia 2002 r., 20 lutego 2002 r., 09 kwietnia 2002 r. , 05 czerwca 2002 r., 03 lipca 2002 r. i 02 września 2002 r.

Łącznie akredytowano 83 wykonawców w następujących dziedzinach specjalizacji:

  • Badanie rynku zagranicznego - 41 akredytacji
  • Kojarzenie partnerów - 62 akredytacje
  • Wyjazdy studialne - 53 akredytacje
  • Promocja produktu - 36 akredytacji
  • Uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach - 55 akredytacji

Listy akredytowanych wykonawców i oferta ich usług

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Eksportu PARP - tel. 022 699 70 55, 699 70 28, 699 70 52, 699 70 12, e-mail: exprom@parp.gov.pl

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach