Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu "Wprowadzenie do Eksportu" zakończyła akredytację wykonawców szkoleń dla MSP - "Studium ABC eksportu dla MSP"

Ofertę na świadczenie usług w Programie "Wprowadzenie do Eksportu" można było składać w okresie realizacji Programu, nie później niż do 30 sierpnia 2002 r. Wyboru kandydatów dokonywała Komisja powołana przez PARP. W trakcie trwania akredytacji odbyło się sześć posiedzeń Komisji w dniu 11 grudnia 2001 r., 9 stycznia 2002 r., 20 lutego 2002 r. , 08 kwietnia 2002 r., 04 lipca 2002 r. i 3 września 2002 r.

Łącznie akredytowano 37 wykonawców w następujących modułach:

  • Marketing eksportowy - 34 akredytacje
  • Transakcje eksportowe - 35 akredytacji

Listy akredytowanych wykonawców i oferta ich usług

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju Eksportu PARP - tel. 022 699 70 55, 699 70 28, 699 70 52, 699 70 12, e-mail: exprom@parp.gov.pl

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach