Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studiów wykonalności wraz z raportem
oddziaływania na środowisko
i biznes planem przedsięwzięć składowych
Technopolis Warszawa Kampus Bemowo:
Centrum Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych
i Centrum Optoelektroniki

Numer sprawy: IT/dz15/13

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.



  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa