Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
dla Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego (DINT)

Numer sprawy: IT/dz15/07

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Agencja Reklamowa ORPHA sp. z o.o. ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
2.
Public Profits sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
3.
BTL HOUSE Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski ul. Staszica 3a
15-071 Białystok
4.
e-Service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
5.
Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/52
600-024 Warszawa
6.
Studio LS ul. św. Mikołaja 8/10
50-951 Wrocław

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferty nr 4 i 6 nie spełniały wymogów formalnych i zostały odrzucone. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 4 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Public Profits sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 80 276,00 PLN do 97 112,00 PLN brutto.

Zwycięski Oferent zaproponował cenę 90 914,00 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa