Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

e-mail: biuro@parp.gov.pl
Regon: 017181095


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na

Wykonanie dokumentacji technicznej
Centrum Technologicznego
Wrocławskiego Parku Technologicznego (CT-WPT)

Numer sprawy: IT/dz15/16

Ogłoszenie o w/w postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1 marca 2004 nr 30 poz. 11852. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 ofert. Dwie oferty zostały nie rozpatrzone z powodu wykluczenia oferenta. Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 219 000,00 PLN do 494 700,00 PLN brutto.

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa