Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko
i biznes planem przedsięwzięcia pod nazwą
"Utworzenie Sosnowieckiego Parku
Naukowo - Technologicznego"

Numer sprawy: IT/dz15/10

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Silvest S.A.
ul. Mariacka 17
40-014 Katowice
2.
Polinvest sp. zo.o.
30-347 Kraków
ul. Brożka 3
3.
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
ul. Warszawska 39/41
61-028 Poznań

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 1 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucone. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Polinvest sp. z o.o.
30-347 Kraków
ul. Brożka 3

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 85 400,00 PLN do 122 000,00 PLN brutto.

Zwycięski Oferent zaproponował cenę 94 720,00 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa