Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie studium dotyczącego stanu
i rozwoju Parków Naukowo-Technologicznych,
Inkubatorów Technologicznych,
Centrów Transferu Technologii w Polsce

Numer sprawy: IT/dz15/04

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
2.
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ul. Rubież 46
61-612 Poznań
3.
Dr R. Kuszłeyko Zespół Doradczy ul. Lipowa 8
44-102 Gliwice

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 2 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta złożona przez

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 55 260,00 PLN do 60 700,00 PLN brutto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 58 000,00 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa