Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Przetargi >> Przetarg

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46
e-mail: biuro@parp.gov.pl
Regon: 017181095

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na

Wykonanie dokumentacji technicznej
budynku parku naukowo-technologicznego
"TECHNOPARK GLIWICE"

Ogłoszenie o w/w postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 lutego 2004 nr 27 poz. 10492. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Cztery oferty zostały odrzucone lub nie rozpatrzone z powodu wykluczenia oferenta. Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 269 600,00 PLN do 372 100,00 PLN brutto.

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa