Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

Regon: 017181095


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na

Wykonanie aplikacji obsługującej CRWDE
(Centralnego Repozytorium Wzorów
Dokumentów Elektronicznych)

Ogłoszenie o w/w postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 26 z dnia 23 lutego 2004 r. pod pozycją 10 017. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty zostały odrzucone. Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 229 360,00 PLN do 229 482,00 PLN brutto.

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa