Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej

Numer sprawy: IT/dz15/09

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Business Advertising Managment sp. z o.o. ul. Opolska 18
31-323 Kraków
2.
Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/526
00-024 Warszawa
3.
BTL HOUSE Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski ul. Staszica 3a
15-071 Białystok
4.
e-Service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
5.
Agencja Reklamowa ORPHA sp. z o.o. ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
6.
Public Profits sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Z postępowania wykluczono jednego potencjalnego wykonawcę (oferta nr 3). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferty nr 4 i 6 nie spełniały wymogów formalnych i zostały odrzucone. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 3 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Agencja Reklamowa ORPHA sp. z o.o.
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 71 207,89 PLN do 91 263,32 PLN brutto.

Zwycięski Oferent zaproponował cenę 85 564,40 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa