Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności dla Technoinkubatora
w Krakowskim Parku Technologicznym

Numer sprawy: IT/dz15/05

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
International Management Services sp. z o.o. ul. Sienna 11
31-041 Kraków
2.
Główny Instytut Górnictwa pl. Gwarków 1
40-166 Katowice
3.
POLINVEST Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 2 nie spełniła wymogów formalnych i została odzucona. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

International Management Services sp. z o.o.
ul. Sienna 11
31-041 Kraków

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 35 990,00 PLN do 57 584,00 PLN brutto.

Zwycięski Oferent zaproponował cenę 35 990,00 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa