Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i zaprasza do składania ofert na warunkach określonych
w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

przeprowadzenie ewaluacji programów
"Dotacja na usługi informacyjno-doradcze"
oraz
"Dotacja na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości".

Wymagany termin realizacji zamówienia: 25 czerwca 2004 r.

Warunki wymagane od wykonawców: warunki określono w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Specyfikację Przedmiotu Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze stron internetowych Zamawiającego oraz otrzymać drogą pocztową.

Termin składania ofert: 24 lutego 2004 r., godz. 11.00 (decyduje termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego).

Miejsce składania ofert: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego (V piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2004 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

 • cena: 50 %,
 • propozycja techniczna: 50 %.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Pliki do pobrania:

Specyfikacja przedmiotu zamówienia
word ( 317,1 kb ),   pdf ( 32,0 kb )
 • zał. 1 harmonogram
 • word ( 10,9 kb ),   pdf ( 4,6 kb )
 • zał. 2 kosztorys
 • word ( 24,8 kb ),   pdf ( 7,0 kb )
 • zał. 3 życiorys
 • word ( 302,8 kb ),   pdf ( 9,9 kb )
 • zał. 4 oświadczenie
 • word ( 20,7 kb ),   pdf ( 14,7 kb )
 • zał. 5 preferencje
 • word ( 13,2 kb ),   pdf ( 8,5 kb )
 • zał. 6 oświadczenie brak uwag
 • word ( 10,5 kb ),   pdf ( 4,7 kb )
 • zał. 7 umowa
 • word ( 30,1 kb ),   pdf ( 10,0 kb )
 • zał. 7.1 umowa dane osobowe
 • word ( 15,9 kb ),   pdf ( 6,3 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :  

  pliki word ( 66,7 kb )
  pliki pdf ( 62,6 kb )