Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Przetargi >> Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000,- EUR
na wykonanie badania i napisanie ekspertyzy nt.:

"Zapotrzebowanie MSP na pomoc publiczną"

Warunki udziału w postępowaniu są dostępne w sekretariacie Agencji:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2004 roku o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 19 lutego 2004 roku o godz. 12:00 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest dr Agnieszka Tokaj-Krzewska - tel. 699 71 49


powrót