Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie studium dotyczącego stanu i rozwoju
Parków Naukowo-Technologicznych,
Inkubatorów Technologicznych,
Centrów Transferu Technologii w Polsce

Numer sprawy: IT/dz15/04

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia, na podstawie art. 27b, ust.1 pkt. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa