Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


działając w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę dwóch samochodów osobowych

  • Samochód osobowy segmentu D
  • Samochód osobowy segmentu B

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych informuję, że Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19 grudnia br. do godz. 13.00. W związku z powyższym proszę o umieszczenie na kopercie, poza danymi wymaganymi zgodnie z postanowieniami „Specyfikacji”, napisu „Oferta na dostawę samochodów dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2003 r.”

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy niewykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Specyfikację przedmiotu zamówienia można odebrać w Sekretariacie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2003 r. o godz. 13.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria - V piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 grudnia 2003 r. o godz. 13.30.


Kryteria oceny ofert:

cena
70%
parametry oferowanych samochodów i wyposażenie dodatkowe
20%
warunki gwarancji
10%


PYTANIA I ODPOWIEDZI