Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Warszawa, 11 grudnia 2003 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro
z zastosowaniem preferencji krajowych

"Przygotowanie do druku (skład) i druk ulotek dot.
Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Warunki wymagane od wykonawców określone zostały w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Specyfikację można pobrać w sekretariacie Zamawiającego lub wysyłając wniosek o przesłanie specyfikacji z danymi teleadresowymi na adres: r_olech@parp.gov.pl

Miejsce odbioru specyfikacji i składania ofert:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro,
02-017 Warszawa.

Termin składania ofert: 18 grudnia 2003 r., godz. 13.00.

Oferty zostaną otwarte dnia 18 grudnia 2003 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: cena - 70%, ocena techniczna próbek prac - 30%.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest pani Renata Olech, tel. (22) 699 70 26.

Z poważaniem,

Zbigniew Stępniewski
Zastępca Prezesa
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości