Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
dla Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego
pt. Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód

Numer sprawy: IT/dz18/21

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ww. projekt zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Centrum Promocji Sp. z o.o., Gdańsk
2.
Centrum Doradztwa Strategicznego S.C. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Kraków
3.
FINBUD Consulting Krzysztof Bełech, Kraków

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełniały kryteria formalne i zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Kraków

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 85.000,00 PLN do 100.000,00 PLN netto. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 98.500,00 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa