Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
Krakowskiego Parku Technologicznego

Numer sprawy: IT/dz18/33

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ww. projekt zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Business Advertising Managment Sp. z o.o., Kraków
2.
ARDO Sp. z o.o., Poznań
3.
Agencja Reklamowa Anny Turkiewicz, Szczecin
4.
Artprom Agencja Reklamowa Jacek Chruścicki, Kraków
5.
P.P.U. "TETRIX" Sp. z o.o., Krosno
6.
Agencja Reklamowa Studio 4 Sp. z o.o., Kraków
7.
Profile Sp. z o.o., Warszawa
8.
Fundacja Turleja, Warszawa
9.
Migut Media S.A., Warszawa

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że trzy złożone oferty spełniały kryteria formalne i zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Artprom Agencja Reklamowa Jacek Chruścicki, Kraków

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 69.530,00 PLN do 134.346,00 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 69.530,00 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa