Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
- Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Numer sprawy: IT/dz18/30

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa