Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46
www.parp.gov.pl  e-mail: biuro@parp.gov.pl
Regon: 017181095

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na

Wykonanie dokumentacji technicznej
budynku parku naukowo-technologicznego
"TECHNOPARK GLIWICE"

Numer sprawy: IT/dz18/28

Ogłoszenie o w/w postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 161 z dnia 28.12.2003 pod pozycją 69793. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Cztery oferty zostały odrzucone lub nie ropatrzone z powodu wykluczenia oferenta. Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 152.500,00 PLN do 329.400,00 PLN brutto.

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa