Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, państwowa osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), z siedzibą w Al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do wysokości 30 000 Euro. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za dokonanie zakończonego raportem badania ewaluacyjnego trzech programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

 1. dotacji na uzyskanie certyfikatu,
 2. dotacji szkoleniowej,
 3. dotacji na usługi informacyjno-doradcze.

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Formularz Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Sekretariacie Zamawiającego, ze stron internetowych PARP lub drogą pocztową. Termin składania ofert wstępnych upływa w dniu 7 listopada 2003 r. o godzinie 11.00.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia
word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór harmonogramu działań.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór kosztorysu.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór życiorysu zawodowego.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór oświadczenia w sprawie korzystania z preferencji krajowych.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • Wzór umowy.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • zał. do umowy - Deklaracja wekslowa.
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )
 • zał. do umowy - Umowa powierzenia danych osobowych
 • word ( 0,0 kb ),   pdf ( 0,0 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :  

  pliki word ( 0,0 kb )
  pliki pdf ( 0,0 kb )