Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Wykonanie dokumentacji technicznej
dla Inkubatora Technologicznego
i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego

nr IT/dz18/24:

Ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa