Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem
dla Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów
2.
Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultants Sp. z o.o., Kraków
3.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., Kraków
4.
Finbud Consulting Krzysztof Bełech, Kraków

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono że oferty nr 2 i 3 nie spełniły wymogów formalnych i zostały wykluczone z dalszej oceny.

Ostatecznie dwie oferty nr 1 i 4 spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy:

Findbud Consulting Krzysztof Bełech, Kraków

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 69 000 PLN do 115 000 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 69 000 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa