Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem
o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem
dla Parku Przemysłowo-Technologicznego "Zagłębie"

nr IT/dz18/18

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ww. projekt zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Katowice
2.
Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków Sp. z o.o., Kraków
3.
Polinvest Sp. z o.o., Kraków
4.
Finbud Consulting Krzysztof Bełech, Kraków

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełniały kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Polinvest Sp. z o.o., Kraków

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 69 000 PLN do 82 000 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 78 500 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa