Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro na

"Biznes plan dla Centrum Transferu Technologii (CTT)
"Bio-Techno-Info"

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" Warszawa
2.
SJOS Sp. z o.o. Wrocław
3.
Bogdan Miedzinski Consulting Group Warszawa
4.
EVIP Capital sp. z o.o. Warszawa
5.
BRE CORPORATE FINANCE S.A. Warszawa

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1. oferta nr 4 była sprzeczna z SIWZ i została odrzucona.
2. oferty nr 1 i 3 nie spełniły wymogów formalnych i zostały wykluczone z dalszej oceny.

Ostatecznie dwie oferty (nr 2 i 5) spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

BRE CORPORATE S. A. Warszawa

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 38 000 PLN do 75 000 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 38 000 PLN netto.


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa