Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem
o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem przedsięwzięcia
pod nazwą
"Utworzenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego"
Numer sprawy: IT/dz18/16

Ze względu na fakt, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.

  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa