Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 € na

Opracowanie studium wykonalności
dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

zostały złożone oferty następujących firm:

L.p.
Nazwa Oferenta
1.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński
2.
POLINVEST Sp. z o.o.
3.
Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków Sp. z o.o.
4.
Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultants - Sp. z o.o.
5.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 4 nie spełniła wymogów formalnych i została wykluczona z dalszej oceny. Natomiast oferta nr 2 była sprzeczna ze specyfikacją i został odrzucona.

Ostatecznie trzy oferty (nr 1, 3 i 5) spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 69 500 PLN do 79 600 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 600 PLN netto.
Powrót do przetargów ogłoszonych


  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa