Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu nieograniczonym na zamówienie o wartości powyżej 30.000 EURO

"Prowadzenie auditów na potrzeby systemu akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)"

w odpowiedzi na ogłoszenie o ww. przetargu zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
2.
ZETOM-CERT Sp. z o.o.
3.
DEKRA-ITS Certification Services Sp. z o.o.
4.
Bureau Veritas Quality International Polska sp. z o.o.
5.
Polski Rejestr Statków S.A. Biuro Certyfikacji

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

  1. oferta nr 4 była sprzeczna z SIWZ i została odrzucona.
  2. oferty nr 1 i 5 nie spełniły wymogów formalnych i zostały wykluczone z dalszej oceny.

Ostatecznie dwie oferty (nr 2 i 3) spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej.

Największą ilość punktów otrzymała oferta firmy

ZETOM - CERT Sp. z o.o.

z ceną ofertową brutto 1.049.200 zł (860.000 zł netto).  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa