Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro:

Przygotowanie do druku (skład), druk i dodruk ulotek
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
druk tablic i toreb promocyjnych Krajowego Systemu Usług
dla MSP oraz dystrybucja materiałów promocyjnych

Warunki wymagane od wykonawców określone zostały w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Specyfikację można pobrać w sekretariacie Zamawiającego lub wysyłając wniosek o przesłanie specyfikacji z danymi teleadresowymi na adres: r_olech@parp.gov.pl

Miejsce odbioru specyfikacji i składania ofert:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro,
02-017 Warszawa.

Termin składania ofert: 2 października 2003 r., godz. 12.00.

Oferty zostaną otwarte dnia 2 października 2003 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: cena - 50%, ocena techniczna próbek prac - 50%.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień są:

  1. W kwestiach dotyczących druku i/lub dodruku ulotek (poz. 1 - 17 z Tabeli nr 1 niniejszej Specyfikacji)
    Renata Olech - tel. (22) 699-70-26, e-mail: r_olech@parp.gov.pl
  2. W kwestiach dotyczących druku ulotek PKD i KSU, toreb i tablic promocyjnych KSU (poz. 18-22 z Tabeli nr 1 niniejszej Specyfikacji)
    Joanna Wadecka - tel. (22) 699 70 33, e-mail: j_wadecka@parp.gov.pl


Z poważaniem,
Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPYTANIA I ODPOWIEDZI


Wzory ulotek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: