Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

POLSKA AGENCJA
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych zaprasza do składania zgłoszeń zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000,- EUR na realizację projektu:

Zjawisko samozatrudnienia w Polsce
w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej

Termin nadsyłania ofert upływa 6.10.2003 o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.10.2003 roku o godzinie 12.00 w siedzibie

POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa

Dokumentacja przetargowa:

 • Warunki udziału w postępowaniu na realizację zamówienia wraz z załącznikami:
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 1 - Oświadczenie w sprawie korzystania z preferencji krajowych
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 2 - Oświadczenie
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 3 - Harmonogram działań
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 4 - Życiorys zawodowy
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 5 - Umowa
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 6 - Opis przedmiotu zamówienia
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )
 • Zał. 7 - Kosztorys
 • word ( 0,0 kb ),    pdf ( 0,0 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :  

  pliki word ( 0,0 kb )
  pliki pdf ( 0,0 kb )


  Zgłoszenie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na poniższy adres

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Al. Jerozolimskie 125/127
  02-017 Warszawa