Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Warszawa, 8 października 2001 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

na realizację opracowania (ekspertyzy) dotyczącego utworzenia systemu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Agencji lub na podstawie pisemnego zgłoszenia zostanie przesłana listem poleconym.

Informacji udziela pani Małgorzata Stachowiak.

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:

Oferta na przetarg na realizację opracowania (ekspertyzy) dotyczącego utworzenia systemu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Nie otwierać przed 26 pażdziernika 2001 r.

Oferta powinna być zaadresowana na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29 października do godz. 1100 Otwarcie ofert nastąpi 29 października o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Krystyna Gurbiel
Prezes PARP

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opracowania (ekspertyzy) dotyczącego utworzenia systemu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorców można pobrać w formacie word oraz w formacie pdf.