Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
dla Częstochowskiego Parku Przemysłowego


zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2.
Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków Sp. z o.o.
3.
"AGROREG" S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 3 nie spełniła wymogów formalnych i została wykluczona z dalszej oceny.

Ostatecznie dwie oferty (nr 1 i 2) spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 72 000 PLN do 79 500 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 500 PLN netto.

Powrót do przetargów ogłoszonych

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa