Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
dla Śląskiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa Oferenta
1.
Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków Sp. z o.o.
2.
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ZPChr
3.
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
4.
POLINVEST Sp. z o.o.
5.
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.


W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 1 nie spełniła wymogów formalnych i została wykluczona z dalszej oceny. Natomiast oferta nr 3 była sprzeczna ze specyfikacją Zamawiającego i w związku z tym została odrzucona z dalszego postępowania. Ostatecznie trzy oferty (nr 2, 4 i 5) spełniające wszystkie kryteria formalne zostały dopuszczone do etapu oceny technicznej. Spośród ocenianych ofert została wybrana jedna, najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

POLINVEST sp. z o.o.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 75 000 PLN do 125 000 PLN netto. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 800 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa