Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
dla Parku Przemysłowego Azoty - Chorzów

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
1.
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ZPChr
2.
POLINVEST Sp. z o.o.
3.
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie oferty spełniły kryteria formalne.
W związku z tym, ocenie technicznej zostały poddane wszystkie złożone oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy

POLINVEST sp. z o.o.

Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 74 000 PLN do 79 800 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 800 PLN netto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa

POWRÓT
do głównej strony o przetargach