Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie
o wartości powyżej 30.000 EUR :

"Wspomaganie działalności
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych"

największą ilość punktów otrzymała oferta konsorcjum:

Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult s.c.,
Maciej Gajewski i Grzegorz Rudkowski oraz Policy & Action Group Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, ul. Śniadeckich 21/7 02-078 Warszawa

z ceną ofertową 370.148,00 zł (brutto) - 303.400,00 zł (netto).