Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Warszawa, 10 września 2003 r.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie
o wartości poniżej 30.000 EUR z zastosowaniem preferencji krajowych:

Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając na podstawie art. 27b ust 1 pkt. 4 ustawy o zamówieniach publicznych, pozostając w zgodzie z postanowieniami art. 27b ust. 3 ustawy, unieważnia przetarg na realizację zamówienia "Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości", ogłoszony w dniu 12 sierpnia 2003 r., prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30.000 EUR z zastosowaniem preferencji krajowych.

Unieważnienie przetargu następuje w oparciu o przesłankę dotyczącą wady postępowania, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, spowodowaną zawarciem w warunkach udziału w postępowaniu wadliwych kryteriów oceny.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach