Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest wybór doradcy informatycznego w zakresie sporządzenia "Studium analityczno-projektowego" dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki wymagane od wykonawców określone zostały w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Specyfikację można pobrać w sekretariacie Zamawiającego lub wysyłając wniosek z danymi teleadresowymi na adres: t_pawlega@parp.gov.pl.

Miejsce składania ofert: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 21 sierpień 2003 r., godz. 12.00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 21 sierpnia 2003 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: cena - 60%, propozycja techniczna - 40%.

Informacje o postępowaniu można uzyskać pod nr tel. (22) 699 71 52.

POWRÓT
do głównej strony o przetargach