Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności
dla Jaworznickiego Parku Przemysłowego


zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa Oferenta
1.
POLINVEST Sp. z o.o.
2.
Centrum Doradztwa Strategicznego S.C.
3.
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
4.
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ZPChr
5.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 3 (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) nie spełniła wymogów formalnych i została wykluczona z dalszego postępowania. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 4 oferty, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tj. oferta firmy.


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 65 500 PLN do 79 800 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 79 800 PLN netto.Dariusz Szewczyk       
Zastępca Prezesa       


POWRÓT
do głównej strony o przetargach