Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) 699 70 44/45, fax (22) 699 70 46

informuje o wynikach

"Konkursu dla instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego o zasięgu lokalnym".

1. Instytucje, którym przyznano dotację:

Lp.
Nazwa instytucji
Adres
Kwota przyznanej dotacji (zł)
Dodatkowe warunki do spełnienia
1. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec 1 000 000,00 Dostarczenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za pierwszą połowę br.
2. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. Ul. Szopena 18 39-300 Mielec 1 000 000,00 Brak
3. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Częstochowska 25 62-800 Kalisz 1 000 000,00 Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa 1 000 000,00 Brak
5. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Ul. Mickiewicza 4 97-425 Zelów 1 000 000,00 Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom.
6. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Ul. Tadeusza Kościuszki 62 16-400 Suwałki 850 000,00 Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom.
7. Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka Ul. Piłsudskiego 1 34-700 Rabka-Zdrój 1 000 000,00 Usunięcie zapisów dotyczących możliwości przeznaczania zysku na cele inne niż statutowe.
8. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta Ul. Mazurska 30 14-105 Łukta 800 000,00 - Usunięcie rozbieżności dot. wysokości środków pieniężnych funduszu w oświadczeniu i w potwierdzeniu rachunku bankowego,
- Dostarczenie życiorysów osób udzielających pożyczek,
- Usunięcie zapisów dotyczących możliwości przeznaczania zysku na cele inne niż statutowe,
- Dostarczenie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych za 2001, 2002 i I półrocze 2003 r.
9. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Pl. Zwycięstwa 6A 19-500 Gołdap 1 000 000,00 Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
10. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych 1 000 000,00 Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
11. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Ul. Astrów 10 40-045 Katowice 1 000 000,00 Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
12. Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 11A 31-111 Kraków 1 000 000,00 - Dostarczenie wyciągów bankowych potwierdzających stan środków pieniężnych na dzień 31.08.2003,
- Wyznaczenie osoby kierującej funduszem pożyczkowym, spełniającej kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
13. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. 1 Maja 27 58-500 Jelenia Góra 400 000,00 Brak
14. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Ul. Mieszka I nr 1 26-200 Końskie 1 000 000,00 Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.
15. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Ul. Poznańska 185 88-100 Inowrocław 998 060,72 - Uzupełnienie zapisów w KRS dopuszczających Wnioskodawcę do obrotu prawnego w zakresie udzielania pożyczek,
- Dostarczenie uchwały o księgowym wyodrębnieniu funduszu pożyczkowego, z którego udzielane są pożyczki wyłącznie dla małych przedsiębiorców,
- Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom.
16. Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. Ul. Wolności 6 41-700 Ruda Śląska 455 000,00 Brak
17. Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" Ul. Damrota 4 45-064 Opole 1 000 000,00 Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom.
18. Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" Ul. Kościuszkinr 1 26-600 Radom 1 000 000,00 - Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- dostarczenie informacji o wysokości kapitału funduszu.
19. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Ul. Przemysłowa 7 63-500 Ostrzeszów 550 000,00 - Uzupełnienie potencjału ekonomicznego, zgodnie z pkt. I.2 Instrukcji dla uczestników konkursu,
- Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- Dokonanie uzgodnienia danych dotyczących kapitału funduszu w pkt. 3.1, 3.2 wniosku o udzielenie dotacji i oświadczeniu o posiadanym potencjale ekonomicznym.
20. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości Ul. Dembowskiego 2 66-520 Dobiegniew 660 000,00 - Dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uchwały właściwego organu Wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu, z którego udziela się pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu,
- Uzupełnienie potencjału ekonomicznego, zgodnie z pkt. I.2 Instrukcji dla uczestników konkursu.
21. Towarzystwo Rozwoju Dierzgonia Stowarzyszenie Ul. J. Słowackiego 3 82-440 Dzierzgoń 1 000 000,00 - Uzupełnienie potwierdzenia środków pieniężnych funduszu wyciągami z rachunku(ów) bankowego,
- Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu,
- Dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem sprawozdań z przepływu środków pieniężnych za pierwsze półrocze 2003 r. oraz za rok 2002 i 2001.
22. Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Pl. Jana Pawła II nr 2 96-300 Żyrardów 953 669,06 - Dostarczenie oświadczenia donatora środków TOR #10 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kapitału funduszu pożyczkowego na udzielanie pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom,
- Zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego kryteria określone w pkt. I.3 Instrukcji dla uczestników konkursu.

2. Instytucje, których oferty w wyniku oceny formalnej zostały odrzucone:

Lp.
Nazwa instytucji
Adres
1.
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
2.
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Ul. Cieszyńska 367, 48-382 Bielsko-Biała
3.
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
4.
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork
5.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa
6.
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego Ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

3. Instytucje, których oferty w wyniku oceny technicznej uzyskały mniej niż 50 pkt.:

Lp.
Nazwa instytucji
Adres
1.
Cech Rzemiosł Różnych Ul. Kolejowa 10, 63-100 Śrem
2.
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach