Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
oraz
Zarządem Województwa Dolnośląskiego
ogłasza konkurs na pełnienie roli:

Regionalnej Instytucji Finansującej

odpowiedzialnej w województwie za administrowanie instrumentami wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej Phare 2000: Krajowy Program dla Polski.

W konkursie mogą brać udział instytucje, które mają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego oraz zgodnie ze statutem działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe. Szczegółowe warunki konkursu na RIF i zasady uczestnictwa opisane są w dokumentacji konkursowej.

W skład dokumentacji konkursowej wchodzą:

Regulamin konkursu
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik A. Regulamin Komisji Konkursowej
wraz z
w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznikiem 1. Kryteria oceny Regionalnej Instytucji Finansującej. w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik B. Wzór umowy ramowej z Regionalną Instytucją Finansującą
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik 1. Opis zadań Regionalnej Instytucji Finansującej w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik 4. Zakres zadań dla audytora Regionalnych Instytucji Finansujacych w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik C. Formularz aplikacyjny
wraz z załącznikiem:
w formacie word oraz w formacie pdf
wzorem życiorysu w formacie word oraz w formacie pdf

Wypełniony formularz aplikacyjny i życiorysy pracowników staną się odpowiednio załącznikami 2 i 3 do Umowy ramowej po jej podpisaniu.

Oferty przygotowane zgodnie z warunkami konkursu należy składać w sekretariacie konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wydział Rozwoju Gospodarczego,
Wybrzeże Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław
pokój 308
tel. 0 71 374 93 10

Termin składania ofert mija 9 października 2001 r. o godz. 1500.

Uwaga !!!!
Status Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) otrzymać mogą tylko te instytucje, które wygrały ogólnopolski konkurs na prowadzenie jednego z punktów sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD), ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 19 czerwca 2001 r.