Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, państwowa osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), z siedzibą w Al. Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, informuje o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu dwustopniowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie zamawiającego lub drogą elektroniczną, adres: e_suska@parp.gov.pl

Termin składania ofert wstępnych został przedłużony i upływa w dniu 31 lipca 2003 r. o godzinie 10.00.

POWRÓT
do głównej strony o przetargach