Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności dla Chrzanowsko - Trzebińskiego Parku Przemysłowego

zostały złożone oferty następujących firm:


Numer oferty     Nazwa oferenta
1. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński
2. POLINVEST Sp. z o.o.
3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
4. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
5. PRO-INVEST International Sp. z o.o.
6. AGROREG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego


W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 4 (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) nie spełniła wymogów formalnych i została wykluczona z dalszego postępowania. Ocenie technicznej zostało poddanych łącznie 5 ofert, z których została wybrana jedna oferta najlepiej spełniająca warunki techniczne i finansowe, tzn. oferta firmy

POLINVEST Sp. zo.o.


Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 68 000 PLN do 115 000 PLN netto. Zwycięski Oferent zaproponował cenę 75 000 PLN netto.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP

POWRÓT
do głównej strony o przetargach