Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

informuje, że w przetargu ograniczonym o wartości do 30 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności dla Bytomskiego Parku Przemysłowego


zostały złożone oferty następujących firm:
  1. AGROREG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego
  2. POLINVEST Sp. z o.o.
  3. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński
  4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  5. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
  6. PRO-INVEST International Sp. z o.o.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie oferty spełniły wymogi formalne w związku z tym, wszystkie oferty zostały poddane ocenie technicznej.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 firmy:

Polinvest Sp. z o.o.


Oferenci przedłożyli oferty o wartości od 65 000 PLN do 120 000 PLN netto.
Zwycięski Oferent zaproponował cenę 65 000 PLN netto.


Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa PARP

POWRÓT
do głównej strony o przetargach