Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 30.000,- EUR:

"Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw
w przededniu przystąpienia do UE"

W skład dokumentacji dotyczącej przetargu wchodzą:

Warunki udziału w postępowaniu
wraz z załącznikami:
word ( 106,9 kb ),   pdf ( 71,1 kb )
 • wzór oświadczenia w sprawie korzystania z preferencji krajowych
 • word ( 215,5 kb ),   pdf ( 6,1 kb )
 • wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. nr 76, poz. 344 z późn. zm.)
 • word ( 216,4 kb ),   pdf ( 7,7 kb )
 • wzór harmonogramu działań
 • word ( 5,0 kb ),   pdf ( 6,6 kb )
 • wzór życiorysu zawodowego
 • word ( 219,2 kb ),   pdf ( 11,9 kb )
 • wzór umowy
 • word ( 18,0 kb ),   pdf ( 13,4 kb )
  - zał. do umowy - opis przedmiotu zamówienia
  word ( 65,8 kb ),   pdf ( 23,4 kb )
 • wzór kosztorysu
 • word ( 6,2 kb ),   pdf ( 7,6 kb )
 • lista firm z rankingu "Gazele Biznesu"
 • excel ( 163,5 kb ),

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :  

  pliki word ( 129,1 kb )
  pliki pdf ( 102,4 kb )

  Dokumentację przetargową można pobrać w formacie word lub pdf, odebrać w siedzibie Agencji lub na podstawie pisemnego zgłoszenia otrzymać listem poleconym.

  Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Termin składania ofert upływa w dniu 1 lipca 2003 r. o godzinie 12.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej w dniu 1 lipca 2003 roku o godzinie 13.00.


  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  POWRÓT
  do głównej strony o przetargach