Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych rozpoczyna akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój eksportu MSP w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Realizowane w ramach Programu projekty mogą obejmować działania takie jak: ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych, rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa oraz rozwój rynków eksportowych.

Usługi zamawiane będą bezpośrednio przez MSP u akredytowanych wykonawców. MSP będą otrzymywać dotacje na refundację części kosztów wdrażania projektów rozwoju przedsiębiorstw eksportowych.

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

- zaproszenie do składania ofert word ( 54,3 kb ),   pdf ( 70,4 kb )
- wytyczne dla wnioskodawców word ( 373,6 kb ),    pdf ( 283,1 kb )
- formularz wniosku word ( 49,4 kb ),   pdf ( 21,3 kb )
- wzór CV word ( 10,7 kb ),   pdf ( 11,8 kb )
- wzór oświadczenia dla ekspertów word ( 3,8 kb ),   pdf ( 5,7 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 59,4 kb )
pliki pdf ( 121,5 kb )

Ofertę na świadczenie usług w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r. Wyboru wykonawców będzie dokonywała Komisja powołana przez PARP. Od momentu ogłoszenia akredytacji odbyły się trzy posiedzenia Komisji w czerwcu 2003 r., sierpniu 2003 r oraz październiku 2003 r. Ostatnie posiedzenie Komisji odbędzie się w styczniu 2004 r. Ostateczny termin na składanie wniosków upływa 31 grudnia 2003 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Listy akredytowanych wykonawców:

Oferty prosimy składać na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod nr tel. - - (022) 699 70 28, , e-mail exprom@parp.gov.pl.

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach