Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, realizowanego w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza, prowadzi akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw.

W ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw udzielane są dotacje dla MSP na współfinansowanie kosztów usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstwa. Projekty mogą obejmować następujące działania opisane szczegółowo w "Wytycznych dla Wnioskodawców":

 1. Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, w tym:

  a) analizy rynku,
  b) określenie czynników konkurencyjności firmy,

 2. Rozwój strategii przedsiębiorstwa;
 3. Planowanie inwestycyjne, w tym:

  a) wniosek o finansowanie zewnętrzne,
  b) business plan dla inwestycji,
  c) studium wykonalności inwestycji,
  d) ocena wpływu inwestycji na środowisko,
  e) dokumentacja techniczna związana z inwestycją.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MŚP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF). Dotacje przyznawane będą bezpośrednio MŚP zgodnie z procedurą przyznawania dotacji ogłoszoną przez RIF.

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

- zaproszenie do składania ofert word ( 567,1 kb ),   pdf ( 20,1 kb )
- wytyczne dla wnioskodawców word ( 660,8 kb ),    pdf ( 157,5 kb )
- formularz wniosku word ( 515,0 kb ),   pdf ( 21,2 kb )
- wzór CV word ( 15,8 kb ),   pdf ( 11,7 kb )
- wzór oświadczenia dla ekspertów word ( 5,1 kb ),   pdf ( 5,4 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 154,8 kb )
pliki pdf ( 66,4 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2003r. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Posiedzenia Komisji Oceniającej odbędą się w czerwcu 2003r., sierpniu 2003r., październiku 2003r. oraz styczniu 2004r.

Ostatnie posiedzenie Komisji odbędzie się 15 stycznia 2004 r.

Listy akredytowanych wykonawców:

Oferty prosimy składać na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod nr tel. - (022) 699-70-44/45, e-mail ik@parp.gov.pl.


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach