Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44, fax. (22) 699 70 46

ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie zamówienia publicznego :
Przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie raportu
pt. "Przedsiębiorca w systemie zamówień publicznych".

Komisja Przetargowa po zapoznaniu się ze wstępnymi ofertami na realizację projektu badawczego "Przedsiębiorca w systemie zamówień publicznych" dopuściła do dalszego etapu postępowania sześciu oferentów.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia o godz. 1000

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, na sali konferencyjnej w dniu 24 sierpnia o godz. 1100

Wszystkie ceny ofert powinny zostac podane w PLN (netto)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można pobrać w formacie word lub w formacie pdf.