Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: sobota, 6 lutego 2016 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Rozmiar: 1987 bajtów

Phare 2001 Promocja Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Projekt Pomocy Technicznej PL0106.09.02.03

Rozmiar: 813 bajtów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu Phare 2001 - "Promocja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw", rozpoczęła w grudniu 2003 r. realizację Projektu Pomocy Technicznej.

Celem Projektu jest podniesienie jakości i poprawa dostępności usług wspierających sektor małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zakresu wsparcia dostępnego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Cel ten jest realizowany m.in. poprzez dostarczenie pomocy technicznej instytucjom zaangażowanym w proces programowania i wdrażania regionalnych programów wsparcia sektora MSP.

W ramach programu realizowane są dwa zadania:

  1. Program szkoleniowy dla konsultantów ośrodków akredytowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dla konsultantów pracujących w Punktach Konsultacyjno-Doradczych.
  2. Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla pracowników Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykonawcą usług w ramach Projektu Pomocy Technicznej jest wyłonione w drodze przetargu konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy doradcze West Midlands Enterprise Limited (Wielka Brytania), Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (Polska).