Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

we współpracy z

Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcja Pracy, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych

organizuje coroczny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

  • Kategoria - A - rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce
  • Kategoria - B - prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów.

Terminy zgłaszania prac

w kategorii - rozwiązania techniczne i organizacyjne - do 31 maja 2005 r.
w kategorii - prace naukowo-badawcze - do 30 czerwca 2005 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia - do pobrania

Plik rtf  87,0 kb     Plik pdf  83,0 kb


Szczegółowe informacje można uzyskać w

Sekretariacie Sądu Konkursowego
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa,
ul. Czerniakowska 16,
tel. 623-36-83,
www.ciop.pl
email: oinip@ciop.pl

Rozmiar: 10508 bajtów