Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Zaproszenie do składania Wniosków o udzielenie
„Wsparcia na usługi informacyjne”

Informacja na temat wyboru instytucji rekomendowanych do otrzymania
"Wsparcia na usługi informacyjne"

Na podstawie § 34 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 181, poz. 1877) PARP zaprasza wszystkie osoby prawne, które:

  • nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,
  • posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców,
  • posiadają doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych z udziałem finansowania pochodzącego ze środków publicznych

do składania wniosków o udzielenie „Wsparcie na usługi informacyjne”. Wnioski należy składać w terminie do dnia 11 września 2004 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Złożone wnioski powinny zawierać informacje umożliwiające dokonanie wyboru osób prawnych, którym PARP udzieli wsparcia na usługi informacyjne. W szczególności wnioski powinny zawierać informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w § 34 ust. 1 oraz kryteriów, o których mowa w § 34 ust. 8 ww. rozporządzenia.

Zachęcamy do skorzystania z formularza wniosku opracowanego na potrzeby Wnioskodawców o udzielenie „Wsparcie na usługi informacyjne”.

Pliki do pobrania:

Instrukcja wypełniania Wniosku word ( 14,0 kb )
Formularz Wniosku word ( 375,3 kb )

UWAGA!
poniżej nowe, zmodyfikowane wersje plików

Zmodyfikowana instrukcja wypełniania Wniosku word ( 13,8 kb )
Zmodyfikowany formularz Wniosku word ( 376,0 kb )

PYTANIA I ODPOWIEDZI